A. Điều khoản và điều kiện giao dịch mua bán trên Ngonbore123.vn

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa nào trên NGONBORE.ONLINE ( Đối với mặt hàng vé máy bay, mời các bạn xem mục B của bản “Điều khoản điều kiện” này)

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

+ Mua Sản Phẩm bán trên NGONBORE.ONLINE;

+ Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách vận chuyển và giao hàng đăng tải trên NGONBORE.ONLINE.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng“) bao gồm:

+ Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên NGONBORE.ONLINE; và

+ Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành đơn đặt hàng, hợp đồng

2.1. Một đơn đặt hàng được gửi đến NGONBORE.ONLINE không có nghĩa là người sử dụng (khách hàng) đã dặt hàng thành công. Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm Khách Hàng nhận được: Cuộc gọi xác nhận đơn hàng từ Ngonbore123.vn hoặc tin nhắn/mail từ NGONBORE.ONLINE tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên NGONBORE.ONLINE.

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng.

2.3 NGONBORE.ONLINE có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của NGONBORE.ONLINE mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

3. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên NGONBORE.ONLINE chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách vận chuyển và giao hàng đăng tải trên NGONBORE.ONLINE.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại “Hướng dẫn thanh toán” đăng tải trên NGONBORE.ONLINE trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt hàng” để tiến hành gửi yêu cầu mua hàng (Đơn Đặt Hàng) có nghĩa là: 1.Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và 2. Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. NGONBORE.ONLINE có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của NGONBORE.ONLINE.

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

+ Chỉ thực hiện thanh toán theo các đề xuất trong “Hướng dẫn thanh toán” đã đăng tải trên NGONBORE.ONLINE

+ Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

+ Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại NGONBORE.ONLINE. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại NGONBORE.ONLINE, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của NGONBORE.ONLINE (sau đây gọi là “Trung Tâm CSKH”) để được xử lý kịp thời;

+ Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC để bảo mật thông tin thẻ;

4. Giao nhận sản phẩm

4..1 Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách vận chuyển và giao hàng đăng tải trên NGONBORE.ONLINE hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách vận chuyển và giao hàng đó.

+ Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

+Trong một số trường hợp, khi được NGONBORE.ONLINE yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên NGONBORE.ONLINE.

6. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 046.655.8111 hoặc email cskh@NGONBORE.ONLINE. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp Mã Đơn Hàng ghi trong email mà NGONBORE.ONLINE gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên NGONBORE.ONLINE.

7. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin đăng tải trên NGONBORE.ONLINE..

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của NGONBORE.ONLINE gây ra. Trách nhiệm của NGONBORE.ONLINE đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên NGONBORE.ONLINE.

9. Điều khoản chung

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.2. NGONBORE.ONLINE và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa NGONBORE.ONLINE và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

B. Điều khoản điều kiện đối với mặt hàng Vé Máy Bay

I. Khái quát

1. Tất cả những điều khoản về việc sử dụng www.NGONBORE.ONLINE để đặt, thanh toán, thanh toán nhanh vé máy bay và các dịch vụ khác được đăng tải trên trên trang web www.NGONBORE.ONLINE và được cung cấp bởi đội ngũ hỗ trợ thuộc của công ty Cổ Phần Ngọc Minh Việt (Ngoc Minh Viet.JSC)

2. Các quản trị viên của trang web www.NGONBORE.ONLINE và trung tâm hỗ trợ Ngonbore123.vn trực thuộc Công ty Cổ Phần Ngọc Minh Việt, Tp.Hà Nội, Việt Nam. Thông tin chi tiết về Công ty có trong mục “Liên hệ” trên trang web www.NGONBORE.ONLINE

3. NGONBORE.ONLINE cung cấp dịch vụ vé máy bay cho khách hàng với tư cách là đại lý cấp 2 của các đại lý đã được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công nhận và có hợp đồng đại lý với các hãng hàng không thuộc IATA (Hãng hàng không truyền thống). Riêng với dịch vụ vé máy bay trên các Hãng hàng không giá rẻ (LCC) và không phải là thành viên của IATA, NGONBORE.ONLINE cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tư cách là người đại diện cho khách hàng trong việc ký hợp đồng mua vé với các LCC.

4. Với vai trò là đại lý cấp hai của các đại lý đã được IATA công nhận, NGONBORE.ONLINE là đại diện cho các Hãng hàng không thuộc IATA trong việc bán vé máy bay cho khách hàng. Trách nhiệm của NGONBORE.ONLINE là thay mặt các Hãng hàng không ký hợp đồng vận chuyển với khách hàng.

5. Với vai trò là đại lý của các LCC, Ngonbore123 không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện hợp đồng của các LCC. Hợp đồng vận chuyển với các LCC là do người sử dụng trang web của Ngonbore123 ký kết với các LCC.

6. Trong Điều khoản sử dụng www.NGONBORE.ONLINE, cụm từ “Bất khả kháng” bao gồm: tất cả những sự kiện không thể chống cự hoặc ngăn cản được, đặc biệt là các sự cố như: chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, núi lửa phun trào, các cuộc tấn công khủng bố, đình công, tuyết lở, cũng như hacker tấn công trên mạng lưới Internet hay các virus vi tính làm tắc nghẽn việc cung cấp dịch vụ.

7. Trung tâm hỗ trợ NGONBORE.ONLINE thực hiện các trách nhiệm của mình theo Điều khoản sử dụng www.NGONBORE.ONLINE bằng điện thoại hoặc tại văn phòng của Ngonbore123(Số 170 Khuất Duy tiến, Thanh xuân, Hà Nội)

a. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ 08:00 đến 21:30

b. Ngày thứ bảy & Chủ nhật từ 08:30 – 21:00

c. Công ty không làm việc trong những ngày nghỉ Lễ & Tết, Chi tiết được thông báo trên trang website  www.NGONBORE.ONLINE

Người sử dụng, theo định nghĩa của Ngonbore123, là bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân sử dụng các dịch vụ Ngonbore123.

8. Giá vé của một hãng máy bay mà người sử dụng phải thanh toán bao gồm: giá của các chuyến bay và các chi phí khác được quy định bởi Hãng hàng không truyền thống hay LCC (“Giá vé”). Ngoài giá vé của Hãng hàng không và các LCC, khách hàng còn được yêu cầu thanh toán phí dịch vụ cho Ngonbore123 (“Phí xuất vé”). Tổng Giá vé và Phí xuất vé được gọi là “Tổng chi phí”. Giá vé, Phí xuất vé sẽ được thông báo cho khách hàng trước khi thanh toán.

9. Người dùng cũng được yêu cầu trả phí giao dịch cho NGONBORE.ONLINE (“Phí dịch vụ”) khi thực hiện các giao dịch liên quan tới việc hủy vé máy bay (hoặc dịch vụ khác cho khách du lịch), hoặc thay đổi thông tin trên vé (hoặc dịch vụ khác cho khách du lịch). Chi tiết về mức Phí dịch vụ được chỉ định trong bảng giá dịch vụ của Ngonbore123 trên trang web www.NGONBORE.ONLINE.

II. Điều kiện chung của dịch vụ điện tử.

1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng Ngonbore123 là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Ngonbore123 và trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE. Điều khoản sử dụng Ngonbore123 được đăng tải trên trang www.NGONBORE.ONLINE/dieu-khoan-su-dung-pn.html và ở phần footer của trang web www.NGONBORE.ONLINE. Người sử dụng cần tuân theo các điều khoản này từ thời điểm bắt đầu sử dụng trang web của Ngonbore123 và các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ Ngonbore123

2. ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của www.NGONBORE.ONLINE hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Ngonbore123 để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu trí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

3. YÊU CẦU ĐẶT VÉ (ORDERING): là việc người sử dụng vào trang web của www.NGONBORE.ONLINE hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE để mua vé máy bay trên các LCC. Các ĐẶT CHỖ trên các Hãng hàng không truyền thống cũng được coi là các YÊU CẦU ĐẶT VÉ nếu vì một lý do nào đó ngoài tầm kiểm soát của www.NGONBORE.ONLINE, mà việc ĐẶT CHỖ trên các Hãng hàng không truyền thống không thể thực hiện được.

4. MUA NHANH: là việc người sử dụng thông qua trang web của www.NGONBORE.ONLINE hoặc Trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE để mua vé với Hãng hàng không giá rẻ (LCC) hoặc Hãng hàng không truyền thống và thực hiện việc thanh toán ngay.

5. Tất cả các quy định liên quan đến ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH đều được cập nhật trên trang web của www.NGONBORE.ONLINE.

6. Người dùng cần đọc và chấp nhận các điều kiện liên quan tới ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH vé máy bay và các dịch vụ khác trên trang web www.NGONBORE.ONLINE.

7. Các LCC không nhất thiết phải tuân theo các quy định về vận chuyển của IATA. Quy định về vận chuyển của các LCC phụ thuộc vào từng LCC. Các quy định này được cập nhật tới người sử dụng tại www.NGONBORE.ONLINE.

8. Nội dung của trang web www.NGONBORE.ONLINE được bảo vệ bởi pháp luật.

9. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH cho các dịch vụ và vé máy bay, người sử dụng cần có một địa chỉ thư điện tử (e-mail) và một số điện thoại đang hoạt động. Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các giao dịch của www.NGONBORE.ONLINE với người sử dụng sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử và số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký với www.NGONBORE.ONLINE

a. Trẻ em dưới 14 tuổi đi một mình buộc phải có Giấy miễn trừ trách nhiệm, Giấy ủy quyền do người đại diện theo pháp luật của trẻ em đó cam kết với hãng vận chuyển.

b. Đặt chỗ trực tuyến được thực hiện khi có giá và chỗ. Giá vé trên website: www.NGONBORE.ONLINE chỉ áp dụng cho các giao dịch mua vé trên Website.

c. Đặt chỗ của Quý khách sẽ không được đảm bảo cho đến khi được nhân viên của www.NGONBORE.ONLINE xác nhận việc đặt vé và thanh toán đã thành công. Ngay sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 30 phút, nếu quý khách không nhận được email của hệ thống tự động gửi về xin vui lòng kiểm tra lại email đã đăng ký, liên hệ Hotline (+84) 466558111, 962021021, 963418418 để được trợ giúp.

10. Người sử dụng đồng ý để www.NGONBORE.ONLINE sử dụng các thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho www.NGONBORE.ONLINE  trong phạm vi cho phép để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH, bao gồm cả việc khiếu nại về việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH trong phạm vi kinh doanh của www.NGONBORE.ONLINE.

11. Tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu được đăng tải tại www.NGONBORE.ONLINE được pháp luật bảo vệ. Người sử dụng không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu trên trang web của www.NGONBORE.ONLINE.

12. Người dùng chấp nhận rằng www.NGONBORE.ONLINE có thể cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động trái phép để xâm nhập vào trang web của Ngoc Minh Viet.JSC

Quy định đổi vé & hoàn tiền:

a. Đổi & Hoàn vé:

– Đổi vé: mỗi hãng hàng không sẽ có những quy định khác nhau về việc đổi cũng như lệ phí đổi.
– Hoàn vé: tùy thuộc vào loại vé và hãng hàng không quý khách đã mua có quy định khác nhau về việc hoàn vé.
www.NGONBORE.ONLINE cam kết thực hiện đúng theo các quy định hoàn trả vé của từng hãng hàng không theo quy định.
– Khi quý khách có nhu cầu đổi hoặc hoàn vé vui lòng gọi đến hotline và gửi chi tiết thông tin vé quý khách đã mua và nội dung yêu cầu đổi hoặc hoàn vé vào địa chỉ mail: NGONBORE.ONLINE@gmail.com, hoặc liên hệ Hotline (+84) 466558111, 962021021, 963418418 chúng tôi sẽ xử lý thông tin và trả lời trong vòng 24 giờ.

b. Hoàn tiền:

Ngay khi www.NGONBORE.ONLINE tiếp nhận yêu cầu hoàn vé của quý khách, chúng tôi sẽ thực hiện xem xét việc hoàn vé (nếu vé đủ điều kiện hoàn vé). Xin quý khách lưu ý thời gian hoàn tiền với vé nội địa sau 7 ngày và với vé quốc tế chậm nhất sau 30 ngày xác nhận hoàn vé thành công theo qui định của các hãng hàng không.

Quyền miễn trừ trách nhiệm:

13. Người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay cần có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi lại bằng đường hành không như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa ngay tại thời điểm ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH. Trong trường hợp ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH các loại vé dành cho sinh viên, người sử dụng hoặc người có tên trên vé cần có thẻ sinh viên còn giá trị.

14. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nếu không có visa nhập cảnh và quá cảnh theo quy định. Người sử dụng chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về yêu cầu visa trước khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH.

15. NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống GDS) hoặc các trường hợp bất khả kháng.

16. Trách nhiệm thực hiện các dịch vụ vận chuyển hàng không thuộc về các Hãng hàng không truyền thống, các LCC mà người sử dụng đã ký hợp đồng vận chuyển. www.NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm trong các trường hợp cụ thể dưới đây:

a. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào về chuyến bay của hãng hàng không truyền thống hoặc hãng hàng không giá rẻ;

b. Chất lượng của các dịch vụ hàng không và các dịch vụ có liên quan (ví dụ như việc thất lạc hành lý);

c. Khách hàng đã mua vé nhưng không đến trong thời gian làm thủ tục để lên máy bay;

d. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng vé và không thực hiện hành trình theo vé đã mua;

e. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng toàn bộ hành trình đã mua trên vé (ví dụ như đi một chiều đối với vé khứ hồi);

f. Khách hàng bị từ chối chuyên chở do không có đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định (ví dụ: không có visa, visa giả, không có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thiếu các tài liệu cần thiết khi đi du lịch với trẻ vị thành niên);

17. Tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng chuyên chở sẽ do người sử dụng làm việc trực tiếp với các các Hãng hàng không truyền thống hoặc các LCC. Việc khiếu nại cần phù hợp với quy định của các Hãng hàng không truyền thống và các LCC.

18. www.NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng nếu nguyên nhân được xác định là do các trường hợp bất khả kháng.

19. www.NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn các chuyến bay của người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay.

20. Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà www.NGONBORE.ONLINE bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho www.NGONBORE.ONLINE.

III. Đặt mua vé máy bay và các dịch vụ khác

ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của www.NGONBORE.ONLINE hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

1. Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT CHỖ thông qua webiste của www.NGONBORE.ONLINE hoặc thông qua www.NGONBORE.ONLINE bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng www.NGONBORE.ONLINE khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với www.NGONBORE.ONLINE.

3. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho www.NGONBORE.ONLINE hoặc Trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE:

a. Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ e mail và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;

b. Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;

c. Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;

d. Hình thức thanh toán;

4. Việc  ĐẶT CHỖ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

5. Để thực hiện việc  ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây:

a. Nơi khởi hành và nơi đến;

b. Ngày khởi hành, ngày trở lại;

c. Số lượng người lớn, bao gồm cả người cao tuổi (60 tuổi trở lên). Số lượng trẻ sơ sinh ( 0 – 2 tuổi), trẻ em (2 – 12 tuổi) và thanh thiếu niên (12 – 24 tuổi);
d. Chỉ lựa chọn các chuyến bay thẳng;

e. Linh hoạt ngày khởi hành và ngày trở lại;

6. Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng www.NGONBORE.ONLINE.

7. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ Ngoc Minh Viet.JSC hoặc từ website là do công ty Cổ Phần Ngọc Minh Việt xây dựng và www.NGONBORE.ONLINE không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của www.NGONBORE.ONLINE

8. Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT CHỖ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.

9. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ www.NGONBORE.ONLINE nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi www.NGONBORE.ONLINE sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT CHỖ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho www.NGONBORE.ONLINE. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ. www.NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT CHỖ. www.NGONBORE.ONLINE cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do www.NGONBORE.ONLINE không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời emai, điện thoại. Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

10. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT CHỖ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT CHỖ mới. Trong trường hợp này, www.NGONBORE.ONLINE không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, Giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà www.NGONBORE.ONLINE đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT CHỖ cũ.

11. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của trang web www.NGONBORE.ONLINE có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và www.NGONBORE.ONLINE không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng.

12. Việc ĐẶT CHỖ của Người sử dụng sẽ được www.NGONBORE.ONLINE xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email với nội dung bao gồm Mã Đặt Chỗ trên www.NGONBORE.ONLINE và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE, thông tin về Mã Đặt Chỗ trên www.NGONBORE.ONLINE và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ www.NGONBORE.ONLINE truyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email, hoặc tin nhắn. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT CHỖ sẽ bao gồm các thông tin sau:

a. Mã Đặt Chỗ (mã xác nhận);

b. Ngày hết hạn ĐẶT CHỖ (ngày thanh toán);

c. Tổng chi phí: bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;

d. Hành trình:

e. Các hình thức thanh toán có thể: Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT CHỖ;

f. Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;

g. Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;

13. www.NGONBORE.ONLINE có thể gửi thêm cho Người sử dụng thông tin về Mã Đặt Chỗ và thời hạn mua vé qua SMS, nếu người sử dụng có cung cấp số điện thoại di động.

14. Trong xác nhận ĐẶT CHỖ mà www.NGONBORE.ONLINE gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web www.NGONBORE.ONLINE  Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web www.NGONBORE.ONLINE. Điều khoản sử dụng NGONBORE123.vn cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ NGONBORE123.vn thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng  NGONBORE123.vn

15. Xác nhận ĐẶT CHỖ mà NGONBORE123.vn gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.

16. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt nam và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu có.

17. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ trong thời hạn ĐẶT CHỖ theo quy định của các hãng hàng không.

18. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT CHỖ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT CHỖ.

19. Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT CHỖ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

Thanh toán:

20. Người sử dụng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán mà Ngonbore123.vn gợi ý. Người sử dụng hiểu rằng NGONBORE123.vn không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các ĐẶT CHỖ khác nhau. Phương thức thanh toán cho mỗi ĐẶT CHỖ khác nhau có thể khác nhau tùy theo ĐẶT CHỖ đó là trên Hãng hàng không truyền thống hay LCC nào. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc ĐẶT CHỖ cũng như vào chính sách của NGONBORE123.vn về phương thức thanh toán.

21. Trong nhiều trường hợp việc giao dịch thanh toán giữa người sử dụng với ngân hàng thành công không có nghĩa là Ngonbore123.vn đã nhận được tiền ngay tại thời điểm đó. Ngonbore123.vn chỉ thực hiện việc xuất vé cho khách hàng khi kiểm tra được chính xác tiền đã về một trong các tài khoản mà Ngonbore123.vn đề nghị khách hàng tiến hành thanh toán!

22. Theo như quy định trong mục 20 ở trên, khi NGONBORE123.vn cung cấp các hình thức thanh toán, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán vé máy bay dưới đây:

a. Thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ của người sử dụng( Ngonbore123 thu phí giao vé);

b. Chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mà  NGONBORE123.vn đã đăng trên Website http://NGONBORE.ONLINE;

c. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng NGONBORE123.vn hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Ngonbore123 có tài khoản;

      d. Thanh toán quẹt thẻ tại NGONBORE123.vn

23. Phù hợp với điều khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng, Người sử dụng đồng ý là trước thời điểm vé đã được xuất xong, NGONBORE123.vn không bảo đảm rằng Giá vé như đã chỉ ra trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ không thay đổi. Giá vé của các Hãng hàng không hoàn toàn có thể thay đổi. Người sử dụng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi trong các khoảng thời gian từ khi Người sử dụng nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ cho tới khi Người sử dụng thực hiện việc thanh toán. Người sử dụng cũng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi ngay cả trong khoảng thời gian sau khi Người sử dụng đã thanh toán cho ĐẶT CHỖ cho tới trước khi NGONBORE123.vn thực hiện việc xuất vé điện tử thành công.

24. Tại bất cứ giai đoạn nào trước khi NGONBORE123.vn đã hoàn thành việc xuất vé, nếu Giá vé máy bay có thay đổi, NGONBORE123.vn sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng bằng email hoặc điện thoại. Việc thông báo này sẽ chỉ thực hiện trong giờ làm việc của NGONBORE123.vn. Khi nhận được thông báo về việc thay đổi Giá vé, Người sử dụng có quyền: Trả thêm tiền cho phần chênh lệch và tiếp tục thực hiện việc ĐẶT CHỖ; hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Khi quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ vì lý do Giá vé máy bay thay đổi, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ các khoản đã thanh toán cho NGONBORE123.vn để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này. Hãng hàng không là người chịu trách nhiệm về các nguyên nhân của việc thay đổi này.

25. Trong trường hợp Hãng hàng không có thay đổi về thời hạn xuất vé, NGONBORE123.vn sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho Người sử dụng trước đó. Người sử dụng nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, Người sử dụng có quyền hủy việc ĐẶT CHỖ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc Người sử dụng đề nghị hủy ĐẶT CHỖ. Khi Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ toàn bộ các khoản mà Người sử dụng đã trả cho NGONBORE123.vn để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này sẽ được trả lại cho Người sử dụng. ĐẶT CHỖ sẽ được hủy phù hợp với khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng.

26. NGONBORE123.vn không chịu trách nhiệm về những việc xảy ra, bao gồm cả những chi phí mà Người sử dụng đã bỏ ra để thực hiện việc ĐẶT CHỖ theo xác nhận ĐẶT CHỖ trước đó, mà nguyên nhân là do Người sử dụng đồng ý trả thêm khoản chênh lệch hoặc do Người sử dụng đồng ý hủy ĐẶT CHỖ trong trường hợp Hãng hàng không thay đổi Giá vé hoặc thay đổi thời hạn xuất vé. Điều khoản này không áp dụng với số tiền mà Người sử dụng đã thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ trước thời điểm hủy việc ĐẶT CHỖ, khoản tiền đã trả này, theo điều khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng, sẽ được hoàn lại toàn bộ cho Người sử dụng.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng ( hiện tại Ngonbore123.vn chưa áp dụng hình thức thanh toán này)

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

38. Người sử dụng có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận về việc ĐẶT CHỖ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Người sử dụng sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là NGONBORE.ONLINE đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

Thanh toán bằng tiền mặt

39. Người sử dụng có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của NGONBORE.ONLINE. Người sử dụng cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà NGONBORE.ONLINE có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, Người sử dụng có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài tài khoản ngân hàng của NGONBORE.ONLINE có trong các xác nhận ĐẶT CHỖ.

Hủy Đặt Chỗ

40. Người sử dụng có thể hủy bỏ các ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất bằng cách liên lạc với Trung tâm hỗ trợ NGONBORE.ONLINE trong giờ làm việc. Hủy ĐẶT CHỖ trước thời hạn mua vé sẽ không bị tính phí hủy.

41. Hãng hàng không có thể hủy các ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất vì một vài lý do từ phía Hãng hàng không hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xảy ra, Trung tâm hỗ trợ NGONBORE.ONLINE sẽ liên lạc ngay và thông báo cho Người sử dụng ngay trong giờ làm việc. Hình thức liên lạc bằng điện thoại hoăc email. Trong trường hợp này, Người sử dụng có quyền tạo các ĐẶT CHỖ mới. NGONBORE.ONLINE không đảm bảo rằng các điều kiện trong các ĐẶT CHỖ mới sẽ giống như các điều kiện trong ĐẶT CHỖ đã bị hủy.